Veřejné zakázky

Společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

VYHLAŠUJE

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor za účelem provozu restaurace v prostorách zimního stadionu.
Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

Vyhlášení veřejné soutěže

Přílohy :

č. 1 - Tabulka s celkovou měsíční nabídkovou cenou
č. 2 - Nabídka na pronájem nebytových prostor
č. 3 - Krycí list nabídky
č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov