Veřejné zakázky

Obchodní společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

VYHLAŠUJE

výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Výměna dveří – Sportovní hala Chomutov“

Počátek plnění: od 25. 2. 2017

KOMPLETNÍ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY budou zájemcům poskytnuty do 20. 2. 2017 do 12.00 hodin, v sídle vyhlašovatele KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov.
Kontaktní osoba ve věcech technických:Kateřina Denemarek Chytrová, tel. 608 340 450
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov