Veřejné zakázky

Obchodní společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

VYHLAŠUJE

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření Smlouvy o propagaci – název Zimního stadionu. Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.

Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže
Nabídkový list - tabulka
Návrh smlouvy o propagaci
Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Krycí list

Dodatečné informace :

Dodatečné informace č. 1
Návrh smlouvy o propagaci - změna ke dni 13.4.2018
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov