Kariéra

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. hledá do svého týmu pozitivně naladěnou posilu na pozici

SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU

SPORTOVNÍ AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO


Náplň práce
 • správa a údržba areálu
 • sekání trávy, údržba zeleně a úklid všech prostor
 • drobné opravy na nemovitostech a zařízeních
 • zajištění provozní doby areálu a kontrola dodržování provozního řádu
 • dohled na plynulý průběh sportovních závodů a ostatních akcí

Požadavky
 • flexibilitu a aktivní přístup k práci
 • samostatnost, spolehlivost a manuální zručnost
 • příjemné vystupování při komunikaci s návštěvníky areálu

Nabízíme
 • zajímavou a samostatnou brigádu v příjemném pracovním prostředí (vhodné pro aktivní seniory)
 • místo výkonu práce v Chomutově, ul. Tomáše ze Štítného 4604
 • platové podmínky: 100 Kč/hod.
 • nástup dohodou

Předpokládaný nástup do zaměstnání
 • dohodou


V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 774 859 120 nebo personalistika@kultura-sport.cz
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. hledá do svého týmu pozitivně naladěnou posilu na pozici

POMOCNÝ SPRÁVCE

Letní stadion s tréninkovým zázemím


Náplň práce
 • administrativní práce
 • prodej vstupenek
 • zajištění pořádku a čistoty v objektu
 • zajištění provozní doby areálu a kontrola dodržování provozního řádu

Požadavky
 • flexibilitu a aktivní přístup k práci
 • samostatnost, spolehlivost
 • příjemné vystupování při komunikaci s návštěvníky areálu

Nabízíme
 • zajímavou a samostatnou dlouhodobou brigádu v příjemném pracovním prostředí (vhodné i pro aktivní seniory)
 • místo výkonu práce v Chomutově, Mostecká 5886 Letní stadion s tréninkovým zázemím
 • platové podmínky: 100 Kč/hod.
 • nástup dle domluvy

Předpokládaný nástup do zaměstnání
 • dohodou


V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 774 859 120 nebo personalistika@kultura-sport.cz.
RADA MĚSTA CHOMUTOVA jako příslušný orgán jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ JEDNATELE/JEDNATELKY

.


Náplň práce
 • Na pozici jednatele / jednatelky obchodní společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. hledáme manažersky vyspělou, aktivní a pozitivně smýšlející osobnost se zájmem o společenský život, kulturní a sportovní dění v Chomutově a okolí. Očekáváme samostatnost a zodpovědnost, vysokou úroveň komunikačních schopností a v neposlední řadě kultivovaný písemný i mluvený projev. Jako jednatel / jednatelka společnosti budete odpovídat za bezproblémový chod společnosti, správu a údržbu vlastního a svěřeného nemovitého i movitého majetku. Vaší zodpovědností bude také kontrola ekonomiky společnosti a dohled nad dodržováním příslušných právních norem. Aktivně se zapojíte do pořádání kulturních a sportovních akcí v našem městě.

Požadavky
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu.
 • Vzdělání v oblasti ekonomie, práva či veřejné správy bude pro Vás výhodou. Pokud Vám
 • chybí vysokoškolský diplom, ale máte hromadu zkušeností z praxe, nebo studium na
 • vysoké škole právě dokončujete, není to nepřekonatelný problém
 • očekáváme schopnost týmové práce a efektivního řízení většího pracovního kolektivu,
 • včetně motivování zaměstnanců
 • umíte se domluvit anglicky event. německy
 • Word, Excel a Powerpoint pro Vás nejsou neznámé pojmy
 • vlastníte řidičský průkaz skupiny B a nebojíte se jezdit
 • Výhodou bude
 • zkušenost se správou a provozem nemovitostí
 • manažerská praxe v oblasti kultury nebo sportu
 • zkušenosti s realizací kulturních nebo sportovních akcí a vytvářením volnočasových aktivit
 • a programů pro děti a dospělé
 • praxe v oblastech kulturního a kreativního průmyslu
 • orientace v právní a ekonomické problematice obchodních společností,
 • alespoň základní orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů

Nabízíme
 • tvůrčí manažerskou práci v největší městské obchodní společnosti
 • uplatnění vlastních manažerských schopností při řízení týmu
 • volné ruce a vysokou míru kreativity při návrhu nových kulturních a sportovních akcí a
 • rozvoji těch stávajících
 • příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání
 • pracovní poměr založený smlouvou o výkonu funkce jednatele; termín nástupu dle
 • dohody, optimálně od podzimu 2021
 • odpovídající platového ohodnocení
 • benefity - mobilní telefon a notebook, služební automobil
 • pracoviště v centru města, v budově Městského divadla v Chomutově
 • Co Vám ještě musíme říci
 • Pro vznik pracovního poměru musíte být státním občanem ČR, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk, musíte být plně způsobilý k právním úkonům a občansky a morálně bezúhonný.
 • Vaše přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, Vaše datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní a e-mailový kontakt, datum a vlastnoruční podpis.
 • K přihlášce prosím připojte:
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a
 • dovednosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • případné další doklady prokazující odbornou vzdělanost
 • ověřenou kopii nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce jednatele / jednatelky
 • zpracovanou koncepci řízení a rozvoje společnosti KULTURA A SPORT, s.r.o. (zaměřenou na efektivní a hospodárný výkon činnosti společnosti, služby veřejnosti, personální zajištění a celkový další rozvoj organizace) v rozsahu 2 – 5 normostran
 • ověřenou kopii negativního lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení je možno při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle §43 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů)


Kam pak s přihláškou?Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat - výběrové řízení – KULTURA A SPORT, S.R.O.“ zašlete na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář primátora, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. září 2021, do 12:00 hod. Přihlášku můžete doručit také osobně, v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.