Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 22. 11. 2021 od 00:00

Při vstupu do objektu musí být splněna jedna z níže uvedených podmínek s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku.
1. Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní.

2. Potvrzení o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

3. Potvrzení o tom, že osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
- osobu do dovršení 18 let věku
- osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci
( tzv. lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)
- osobu tzv. rozočkovanou – která se prokáže, že absolvovala první očkovací dávku a nemá platný certifikát

Pokud divák splnění podmínek při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do objektu zimního stadionu.

Všechny přítomné osoby musí mít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Otevírací doba

Dnes nepřetržitý

Zítra nepřetržitý

Info na telefonu

+420 777 244 247

+420 474 635 950

HALA

Zimní stadion se nachází v areálu bývalých kasáren na Zadních Vinohradech na ploše 5 887 m2. Tento stavebně architektonický unikát je nápadný obloukem ocelové konstrukce, který vytváří kontext ke zvlněnému terénu předhůří Krušných hor.

Patky ocelového táhla jsou od sebe vzdálené téměř 120 metrů. Objekt s jinak uzavřenou fasádou má prosklený plášť při vstupním podnoží a z rohových věží jsou koncipovány oboustranné nástupy diváků z přilehlých parkovacích ploch. Parkovací plochy okolo zimního stadiónu pojmou několik stovek automobilů. Komfort sportovců i diváků zajistí v hlavní hale obrazová kostka, obrazovky na chodbách, 8 bufetů, šatny pro diváky, sociální zařízení, presscentrum, dětský koutek, prostory pro VIP, výuková místnost, Fan shop.

Celý projekt byl podporován z evropského fondu pro regionální rozvoj. Více o celém projektu najdete na www.novychomutov.cz. Zimní stadion se stavěl v období 05/2009–12/2010 a tréninková hala v období 05/2009–10/2010.
TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETRY
 • Plocha s rozměry 28×60 m (možno i 26×60 m)
 • Kostka - 4 obrazovky, LED technologie, dva prstence z toho jeden aktivní, součástí je i střižna s moderním softwarem

KAPACITA 
 • Divácká místa k sezení: 4 020
 • Divácká místa k stání: 750
 • Klubové patro: 160
 • Sky-boxy: 80
 • Presscentrum: 30
 • Invalidé: 10
 • Celková kapacita: 5 250

SLUŽBY
 • Sporty – hokejový klub, krasobruslařský klub
 • Doplňkové služby – možnost pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí
PRONÁJEM
 •  2 311Kč včetně DPH / 1 hod.
Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.