Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 22. 11. 2021 od 00:00 :

Při vstupu do objektu musí být splněna jedna z níže uvedených podmínek s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku.
1. Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní.

2. Potvrzení o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

3. Potvrzení o tom, že osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
- osobu do dovršení 18 let věku
- osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci
( tzv. lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)
- osobu tzv. rozočkovanou – která se prokáže, že absolvovala první očkovací dávku a nemá platný certifikát

Pokud se návštěvník areálu při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do areálu.

Všechny přítomné osoby musí mít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
Kontakt

Ťupa Martin

Vedoucí
-
+420 775 702 852
Kontakt

Krejza Petr

Správce
-
+420 731 762 367
-

Sportovní areál Tomáše ze Štítného

Tomáše ze Štítného 4604, 430 01 Chomutov

Město Chomutov
Kultura a Sport
Hospodářská komora
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. - idatabaze.cz
Nový Chomutov
Parea Marketing s.r.o.